Koen De Meester (Algemeen Directeur) en Wim Simons (Hoofdarts), Sint-Annendael Grauwzusters

Vermaatschappelijking: naar een ambulante zorg

Simons: “De geestelijke gezondheidssector kiest sinds enkele jaren uitdrukkelijk voor de vermaatschappelijking van de zorg. De overheid voorzag hiervoor ook een financieringstechniek. Deze maakt een verschuiving mogelijk van middelen voor bedden naar middelen voor netwerken met mobiele teams die de mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving proberen te behandelen.”

Herstelbeweging: een breder model

Simons: “Drijfveer voor deze vermaatschappelijking is de zogenaamde ‘herstelbeweging’. Hierbij wil men mensen met zoveel mogelijk eigen regie een voor henzelf zinvol en bevredigend bestaan laten hervinden.”

De Meester: “Binnen deze herstelvisie proberen we vanzelfsprekend om zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen. Zo creëren we minder onrust en respecteren we de eigen autonomie en regie. Dat leidt tot een beter resultaat. Wanneer men toch dient te worden opgenomen, trachten we steeds om de binding met de personen die belangrijk voor hen zijn te behouden.”

Empowerment: de cliënt centraal

Simons: “Belangrijk hierbij is de ‘empowerment’ van de cliënt en zijn omgeving, waarbij we behandelingen echt afstemmen op iemands persoonlijke behoeften en noden. Zo bouwen we aan het herstel van maatschappelijke en familiale rollen, zodat ieder binnen zijn mogelijkheden terug persoonlijke zin en betekenis vindt.”

“Daarnaast werken we ook samen met ervaringsdeskundigen die zelf ooit een psychiatrische problematiek hebben ervaren en die hun ervaring nu inzetten in de geestelijke gezondheidszorg. Dit resulteert in een sterkere binding, een innovatieve dynamiek en een samenwerkingsmodel waarbij we meer inzicht krijgen in de gevoeligheden van cliënten.”

Synergieën met ouderenzorg

Simons: “Er kunnen ook nog heel wat winsten worden behaald door synergieën te zoeken tussen de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. We merken vanuit onze ervaring dat expertise uit de geestelijke gezondheidszorg ook kan worden ingezet in woonzorgcentra.”

Een reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg

De Meester: “Deze vermaatschappelijking, herstelaanpak, ‘empowerment’ en synergieën houden in dat we ons als instelling anders moeten organiseren. Het gaat hier immers over procesinnovaties. Toch loont het absoluut de moeite, want via deze innovaties toont onze sector dat we klaar zijn om in de komende decennia op een menswaardige en moderne manier geestelijke gezondheidszorg aan te bieden.”