Dr. Marc Vanderheyden van het OLV Ziekenhuis in Aalst verduidelijkt: “Hoewel we een zeer uitgebreid arsenaal aan medicijnen en technieken hebben om hartfalen te behandelen, biedt de wetenschap vandaag nog geen oplossing voor àlle patiënten. Innoveren blijft dus de boodschap. Het OLV Ziekenhuis investeert in innovatie en helpt actief mee om nieuwe technieken te ontwikkelen.  We testen ook nieuwe zorgmodellen uit die het mogelijk maken om onze hartpatiënten thuis te monitoren en heropnames te vermijden.”

Clips en parachutes

Dr. Jozef Bartunek: “Hartfalen gaat vaak gepaard met een lek van de mitralisklep. Bij zeer zieke patiënten voor wie klassieke chirurgie te riskant is, kan de lekkende klep behandeld worden dankzij een ingreep via een katheter in de lies. Hierbij wordt met een clip ter hoogte van de klepblaadjes het lek gedicht.”  Een andere innovatieve techniek is de parachute-implantatie. 

Dr. Bartunek legt uit: “Over verloop van tijd zet een falend hart uit en wordt de hartwand dun. Dit proces – remodelling – is op korte termijn nefast voor de patiënt. Het kan worden tegengegaan door via een katheter in de lies een ‘parachute’ in de hartkamer in te planten. Die parachute verhindert dat het hart verder uitzet en verbetert daardoor de werking van het hart.”

Hospitalisatie verkorten door patiënten vanop afstand te monitoren

“Naast medische innovatie zetten we ook in op zorg-innovatie. Sinds een paar jaar bieden wij een nieuw zorgmodel aan waarbij de patiënt na de ingreep sneller terug naar huis kan, omdat hij ook daar – dankzij telemonitoring - verder medisch kan worden opgevolgd door alle betrokken zorgverleners. De hartfalenverpleegkundige komt aan huis en vormt zo de schakel tussen de artsen in het ziekenhuis, de huisarts en de patiënt thuis, en vervult dus een cruciale rol. Aan de hand van een vooraf vastgelegd algoritme en in nauwe samenwerking met de huisarts en de behandelende specialist wordt de patiënt begeleid. Cruciale informatie wordt via een IT-platform uitgewisseld. Met dit innovatieve zorgmodel kunnen we de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren en kunnen heropnames vermeden worden. Dat is een belangrijk economisch voordeel. De grootste component in de therapiekost is immers de hospitalisatie”, besluit dr. Marc Vanderheyden.

Lees meer over hoe levensbedreigende hartritmestoornissen steeds beter onder controle worden gehouden.
Meer leren over de symptomen? Hoe herken je hartfalen?