Ongecontroleerde celgroei

De cellen rijpen niet tijdig uit tot volwassen cellen, maar delen zich ongecontroleerd. Zo verdringen zij de voorlopers van witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes in het beenmerg. Volgende factoren verhogen de kans op leukemie: erfelijke aanleg, de blootstelling aan radioactieve straling en aan bepaalde chemische stoffen, de behandeling met bepaalde geneesmiddelen tegen kanker, tabak en bepaalde virussen.

Verschijningsvormen

De ziekte kent verschillende types en subtypes, waardoor er grote verschillen bestaan in de symptomen, de behandeling en de vooruitzichten van patiënten. De behandelende arts houdt vooral rekening met het type leukemie, het stadium waarin de ziekte zich bevindt en de algemene conditie en leeftijd van de patiënt. De meest toegepaste behandeling van leukemie is chemotherapie, al dan niet gecombineerd met stamceltransplantatie en/of radiotherapie.

Behandeling

Tijdens chemotherapie worden geneesmiddelen via een infuus rechtstreeks in de bloedbaan gebracht waarna ze in het hele lichaam de groei van kankercellen moeten afremmen of vernietigen. Dit kan ook door middel van radiotherapie, een behandeling waarbij ioniserende stralen precies gericht worden op de plaats van het gezwel of waar het gezwel zich bevond. Ten slotte is een stamceltransplantatie het toedienen van gezonde stamcellen om het beenmerg te vervangen dat door kanker of chemotherapie vernietigd is.