Ekso-therapeut Jorien Van DorenMeer uitleg door revalidatie- en hoofdarts dokter Els Van Tichelt en Ekso-therapeut Jorien Van Doren van revalidatieziekenhuis RevArte.

Revalidatieziekenhuis RevArte is een absolute voortrekker op het vlak van revalidatie na hersenletsels, amputaties, dwarslaesie en locomotorische beperkingen. Het revalidatieprogramma houdt rekening met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en invalshoeken, om zo te streven naar een zo optimaal mogelijke zelfredzaamheid van de patiënt. Als eerste revalidatieziekenhuis in België maakt RevArte nu ook gebruik van een Ekso-staprobot.

 

Twee types patiënten

“Binnen RevArte onderscheiden we twee types van patiënten die in aanmerking komen voor het trainen met de staprobot”, opent Van Tichelt. “Het gaat om patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of patiënten met een niet-complete dwarslaesie. We spreken dus over patiënten die zich in de sub-acute fase bevinden.”

 

Stappatroon sneller hervatten

De staprobot wordt ingezet voor patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of patiënten met een niet-complete dwarslaesie.

“Ons doel is om het stappatroon van deze patiënten sneller te hervatten met behulp van de Ekso-staprobot, om zo ook het herstel van de hersenen sneller te activeren. Door de staprobot in te zetten, kunnen we al na twee tot drie weken het looppatroon van patiënten beginnen te trainen. Vroeger kon dat soms pas na maanden. Het grote verschil is dat de staprobot extra balans verschaft tijdens het stappen, wat dan weer voor extra hersenstimulatie zorgt. Er lopen momenteel studies bij de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel omtrent dat positief effect op het herstel van de hersenen en omtrent het effect op het cardiorespiratoir systeem”, aldus Van Tichelt.

 

Plasticiteit van het brein

“De meerwaarde van de staprobot ligt ook in het ‘meer stappen’ en de ‘herhaling van het stappen’, gezien dit een belangrijk en bevorderlijk aspect is voor de plasticiteit van het brein”, vult Van Dooren aan. “In een conventionele therapie gaat de patiënt dertig tot vijftig stappen zetten, terwijl dit met de staprobot wordt verhoogd naar tweehonderd tot driehonderd stappen. Naast het versnellen van het herstelproces kunnen we ook gemakkelijker aan de conditie van de patiënt werken. De staprobot bevordert immers het dragen van het eigen lichaamsgewicht. Ook niet onbelangrijk is dat de patiënten heel enthousiast reageren en zeer gemotiveerd aan hun Ekso-trainingssessies starten.”

 

Grote toekomst voor robotica

Van Tichelt: “Naar de toekomst toe blijven we ons verder verdiepen in een nog sneller en verbeterd revalidatieproces. We geloven daarbij alvast sterk in het inzetten van robotica en willen er dus een voortrekkersrol in vervullen. Uiteraard zijn daar prijskaartjes aan verbonden. Binnen RevArte zijn we echter overtuigd van de meerwaarde van robotica op lange termijn, zowel voor de patiënt als voor de revalidatiespecialisten.”