“Een publicatie in een tijdschrift is vaak het einddoel van wetenschappelijk onderzoek. Wij gaan verder en brengen het onderzoek tot bij de patiënt via een samenwerking met de industrie.”

 

Wat doet PharmAbs specifiek?

Geukens: “PharmAbs is een innovatieplatform aan de KU Leuven opgericht door vijf verschillende onderzoeksgroepen uit de exacte, farmaceutische en biomedische wetenschappen. Wij trachten onderzoek te vertalen naar iets bruikbaars voor de patiënt door een brug te maken tussen wetenschap en industrie, daarbij ondersteund door het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) van de KU Leuven."

"Door samen te werken met industriële partners zorgen we ervoor dat de in huis ontwikkelde geneesmiddelen en diagnostische testen wereldwijd beschikbaar worden. Mijn taak als IOF-innovatiemanager bestaat erin om op zoek te gaan naar fondsen en industriële partners om succesvolle vermarkting te realiseren. Als je met biomedisch onderzoek impact wil hebben, moet je de industrie er actief bij betrekken.”

Gils: “PharmAbs focust zich vooral op onderzoek over antilichamen die enerzijds als geneesmiddel en anderzijds als diagnostische test ontwikkeld worden. Mijn onderzoeksgroep richt zich concreet op de ontwikkeling van diagnostische testen om de concentratie van biologische geneesmiddelen te bepalen met als doel de behandeling te verbeteren.”

 

Hoe is dit onderzoek ontstaan?

Gils: “40% van de patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn worden behandeld met dure biologische geneesmiddelen volgens een standaarddoseringsschema. Hoewel die medicatie voor veel patiënten een verbetering betekent, merkten verschillende artsen van het UZ Leuven op dat niet alle patiënten even goed reageren of na verloop van tijd minder goed reageren."

Als je met biomedisch onderzoek impact wil hebben, moet je de industrie erbij betrekken.

"Via een ‘trial and error’-methode werd dan geprobeerd om de dosis van het geneesmiddel te verhogen of over te schakelen op een andere therapie. Om hun beslissing wetenschappelijk te onderbouwen, zijn de artsen bij ons terechtgekomen. Samen zijn we op zoek gegaan naar objectieve parameters waarop een arts zich kan baseren. Enerzijds hebben we testen ontwikkeld die op elk moment de concentratie van het geneesmiddel in het bloed van de patiënt kunnen bepalen en anderzijds zijn we op zoek gegaan naar de factoren die de concentratie verlagen.”

 

Op welke manier ervaart een patiënt de voordelen van die samenwerking?

Gils: “Wanneer een patiënt start met een biologisch geneesmiddel wordt de geneesmiddelenconcentratie opgevolgd. Als er onvoldoende hoge concentraties worden behaald, kan de behandeling meestal tijdelijk worden verhoogd. Als de arts een verlies van respons vaststelt bij patiënten die eerder reageerden, wordt de geneesmiddelenconcentratie bepaald en, indien onmeetbaar, wordt er een test uitgevoerd om de antilichamen tegen die geneesmiddelen te meten."

"De arts neemt de testresultaten mee in zijn beslissing over de behandeling van de patiënt. Beide testen werden dankzij de firma’s apDia en R-Biopharm in twee verschillende formaten - waaronder een sneltest - wereldwijd beschikbaar gemaakt. De testen kunnen ook toegepast worden in het domein van de huidziekten en reumatologische ziekten waarbij de inbreng van patiëntenorganisaties zeer waardevol is gebleken.”