Het gaat dan werkelijk over geneeskunde en heelkunde, waarbij de impact op het leven van patiënten vaak enorm is. Dat vraagt om een correcte en globale begeleiding. We vragen uitleg aan dr. Maité Czupper, arts te Be Clinic Brussel.

“Nog te vaak krijgt onze sector een negatieve bijklank: er wordt lacherig over gedaan omdat het een oppervlakkige bedoening zou zijn die is weggelegd voor rijkelui die enkel aan hun uiterlijk denken en bang zijn voor ouderdomsverschijnselen. Plastische chirurgie kan echter ook vanuit een volledig andere invalshoek bekeken worden. Het oude taboe moet worden doorbroken”, opent Czupper.

Wat houdt die andere invalshoek precies in?

“Onze discipline moet meer holistisch worden bekeken. Het psychologische aspect is immers onlosmakelijk verweven met de meeste aanvragen die we ontvangen. Door er via een ingreep toe bij te dragen dat patiënten zich weer beter in hun vel gaan voelen, kunnen we de algemene levenskwaliteit van zo’n patiënt verbeteren. Hun zelfvertrouwen zal toenemen, ze gaan beter eten, meer sporten, enz.”

Welke invloed heeft die visie op de begeleiding vooraf?

“Omdat het over meer gaat dan een uiterlijke ingreep, besteden we veel aandacht aan het zich thuis laten voelen van de patiënt door een comfortabele en veilige omgeving te creëren. Ook hebben we van bij de eerste consultaties bijzondere aandacht voor de gemoedstoestand van de patiënt. Het gaat steeds om een emotionele ingreep waar de patiënt vaak al erg lang mee bezig is. Bovendien krijgen velen te maken met onbegrip van familie en vrienden. Dat vraagt om de juiste begeleiding en steun, vooraleer er kan worden overgegaan tot de ingreep.”

Waar trekken jullie de grens?

“Het accent moet liggen op het begrijpen van de diepere vragen van de patiënt, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat die realistisch moeten blijven. Een chirurg moet onrealistische eisen durven weigeren, want op het einde van de rit is niemand ermee gebaat en zou de patiënt sowieso niet tevreden zijn over het resultaat. We proberen dus te begrijpen wat de patiënt echt nodig heeft. Meestal weet die dat zelf ook heel goed.”

En wat na de ingreep?

“Eveneens belangrijk zijn de opvolging en begeleiding nadien. De patiënt moet de tijd krijgen om te wennen aan de ingreep. Pas wanneer die uiterlijke veranderingen en het innerlijke gevoel op elkaar kunnen worden afgestemd, zal de patiënt zich echt terug beter kunnen voelen. Het is belangrijk dat de arts ook nadien aandachtig blijft luisteren naar de patiënt en beschikbaar blijft.”

Wat zijn enkele concrete voorbeelden van een globalere visie op de discipline?

“Bij een borstvergroting, een van de meest gevraagde ingrepen, moet je de helende effecten niet onderschatten. Zo’n ingreep kan, hoe banaal ze ook lijkt, echt levensveranderend zijn. Omdat de patiënt zo opnieuw ten volle in contact komt met haar vrouwelijkheid en bijgevolg weer openbloeit, kan de verandering op bijvoorbeeld relationeel of zelfs professioneel vlak zeer positief zijn.”

“Ook een facelift kan meer betekenen dan men doorgaans vermoedt. Zo voelen vele veertigers zich aanvankelijk optimaal in hun vel, maar dan begint hun uiterlijk te verouderen. Er ontstaat een kloof tussen wat ze in de spiegel zien, en hoe jong ze zich vanbinnen nog voelen. Door die twee terug op elkaar af te stemmen, helpen we hen om terug zichzelf te zijn, volgens hoe zij zichzelf zien van binnen uit.”

Hoe ziet u de sector verder evolueren?

“Er is een groeiende vraag naar minder invasieve behandelingen. De technologie hierrond evolueert zeer snel. Het gaat om kleinere, minder ingrijpende en niet-chirurgische behandelingen waarbij er geen downtime is, en men dus onmiddellijk weer aan het werk kan. Maar ook hier wordt de nadruk gelegd op natuurlijke resultaten die de schoonheid van de patiënt benadrukken en niet totaal veranderen.”

“Het hele idee is dat plastische chirurgie en esthetische geneeskunde ook op een natuurlijke en authentieke wijze benaderd kunnen worden, en een werkelijke verbetering van de levenskwaliteit kunnen betekenen.”