Fabrice Goffin, Medeoprichter en co-CEO Zara Robotics / QBMT

Hoe is het idee rond Zora Robotics ontstaan?

“Op een bepaalde avond, nu zo’n vijf jaar geleden, daagden mijn medeoprichter Tommy en ikzelf elkaar uit om iets te doen rond onze jeugdpassie: R2D2, de kleine robot uit Star Wars. We namen contact op met de maker van de hardware en ontwikkelden vervolgens onze eigen software.”

“Drie jaar geleden vroeg het UZ Gent ons of deze robot ook zou kunnen dienen om oefeningen te tonen aan kinderen met zware letsels en om hen te motiveren om bewegingen te doen. Op die manier werd onze robot dus geïntroduceerd in de gezondheidszorg.”

Hoe zijn jullie erin geslaagd een andere invulling te geven aan de bestaande hardware?

“We hebben een software ontwikkeld die het gebruik van de bestaande robot zo simpel maakt dat iedereen het kan gebruiken. Bovendien bedachten we hier een business concept rond. Wat tot dan toe een soort speelgoed was, hebben wij getransformeerd tot een bruikbare tool voor een sector die met bepaalde noden zat.”

“Belangrijk om te vermelden is trouwens dat Oostende de allereerste plaats ter wereld is geweest waar ooit een humanoïde robot werd ingezet om met patiënten te werken. Robotica is een hot item in België. We plaatsen vandaag humanoïde robots in ziekenhuizen, hotels, rusthuizen, apotheken, bedrijven, restaurants, bibliotheken, en ga zo maar door. Geen enkele ander land ter wereld doet dit na.”

De robot is dus inzetbaar in verschillende sectoren?

“Inderdaad, maar dan wel met één leidraad: de ontwikkeling van onze software gebeurt steeds samen met, en onder impuls van, professionals uit die sectoren. We hebben geen product gemaakt voor de zorg, maar het is de zorg die ons geholpen heeft een product te ontwikkelen dat nu in de zorg wordt gebruikt.”

Voor welke taken kan de robot wel of niet worden ingezet?

“Het doel van onze robots is niet om mensen te vervangen door robots. Wel kunnen ze worden ingeschakeld voor repetitieve taken waarbij geen menselijke warmte nodig is. Op die manier hebben de verplegers meer tijd om zich te focussen op hun kerntaken en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening.”

“De volgende grote stap zal zijn om de robots ook bij mensen thuis in te schakelen. Een robot die zorgbehoevenden in een huiselijke omgeving ten dienste kan zijn, zal er immers toe bijdragen dat men langer autonoom thuis kan leven. En dat moet wel, want er is nu eenmaal een tekort aan plaatsen in woonzorgcentra.”