Zorgcentrale

De klassieke alarmcentrale grijpt in als er zich een crisis voordoet, de zorgcentrale daarentegen probeert die crisissituaties juist zoveel mogelijk te vermijden. Het accent ligt hier op preventie en nazorg. De zorgcentrale screent al van bij het intakegesprek mogelijke risicofactoren bij de betrokkene, bijvoorbeeld de kans op valincidenten. Medewerkers gaan ook proactief na hoe deze incidenten vermeden kunnen worden. Vervolgens maken ze een persoonlijk digitaal dossier aan van de patiënt die de bestaffing van de centrale onmiddellijk te zien krijgt bij een oproep. De patiënt kan dus altijd vertrouwen op de meest aangewezen interventie bij een oproep of alarm.

  • Een voorbeeld is dat van een man die in het verleden al eens een beroerte heeft gehad. Bij een nieuwe alarmoproep van hem zal de zorgcentrale in eerste instantie meteen de MUG sturen in plaats van een verpleegkundige.  Elke seconde telt namelijk; niet alleen m.b.t. blijvende letsels, maar ook tot overlevingskansen.

Mobiele alarmering

Met een mobiele zender is het mogelijk vanop eender welke locatie een alarmoproep uit te sturen. De zorgcentrale kan rechtstreeks met de betrokkene spreken en op basis van de locatiebepaling hulp ter plaatse sturen. De mobiele alarmering is dus veel meer dan een bieper; het is een gsm en gps in 1. Het kleine apparaatje kan rond de hals of aan een sleutelbos gedragen worden.

  • Een voorbeeld is dat van een vrouw die slecht te been is, maar na haar revalidatie terug wil gaan wandelen, fietsen en winkelen. Met de mobiele alarmering bouwt zij een extra veiligheid in bij een mogelijke crisissituatie.

Dwaaldetectie

Dwaaldetectie verhoogt de veiligheid van mensen die een risico lopen op desoriëntatie. Het is een mobiel toestel waarin een bepaalde perimeter wordt ingesteld. Verlaat de persoon in kwestie deze ‘veilige zone’, dan zendt het toestel automatisch een melding naar de zorgcentrale. De dwaaldetector leidt niet tot een beklemmend gevoel, maar tot een veilig gevoel bij de gebruikers. Het laat hen toe buiten te komen zonder dat iemand zich zorgen moet maken.

  • Een voorbeeld is dat van een man met een beginnende vorm van dementie. Hij loopt kans om in een moment van verwarring te verdwalen, maar dankzij de dwaaldetector kan hij toch elke dag de hond uitlaten. Ook voor zijn familie betekent dit kleine toestel een grote geruststelling.