Dr. Yves Breysem, Algemeen Directeur van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis

Medische technologie en digitalisering

“De behandeltechnieken en medische apparatuur worden steeds gesofisticeerder en efficiënter. Zo heeft robotchirurgie reeds zijn ingang gevonden en zijn er labotechnieken voorhanden die het mogelijk maken om gepersonaliseerde behandelingen en geneesmiddelen te ontwikkelen voor kankers. Ook de digitalisering van het hele medische proces neem sterk toe”, opent Dr. Breysem.

Specialisering en netwerkvorming

“Ziekenhuizen beschikken over alsmaar meer gespecialiseerde artsen en medewerkers. We evolueren naar netwerken van ziekenhuizen waarbinnen gekeken kan worden naar complementaire competenties. Zo kunnen bepaalde centra worden uitgebouwd op basis van de expertise die aanwezig is.”

Dr. Breysem: “Deze klinische netwerken, waarbij artsen en andere specialisten en zorgaanbieders over de grenzen van de ziekenhuizen heen samenwerken, zullen leiden tot een efficiëntere gezondheidszorg. De middelen die hierdoor vrijkomen kunnen we vervolgens inzetten op het verhogen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.”

De patiënt centraal

“De patiënt wordt meer betrokken en participeert, wat zorgt voor een nieuwe inrichting van de zorg rondom die patiënt. Hij of zij neemt hierbij de eigen gezondheid in handen door in interactie te gaan met artsen en andere zorgverstrekkers. Ook de telegeneeskunde past in dit kader. Patiënten kunnen zo bv. via apps en andere tools vanop afstand worden opgevolgd of kunnen via hun smartphone communiceren met het ziekenhuis en de zorgverstrekkers.”

Blik op de toekomst

“De relatie tussen de patiënt en diens zorgverstrekkers moet steeds de basis blijven vormen van de geneeskunde. Medische hulpmiddelen en omkadering moeten daarnaast in het teken staan van een betere, veiligere en kwalitatievere zorg voor de patiënt, en dat op een zo efficiënt mogelijke manier. De eerste, tweede en derde lijn zullen in dat kader nog meer geïntegreerd gaan werken.”

Dr. Breysem: “De laatste jaren hebben we reeds gezien dat het beleid enorm wil meewerken om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Nu kijken we ook uit naar een aangepaste ziekenhuisfinanciering.”