Een ziekenhuishuisopname kan veel geld kosten. Op een ziekenhuisfactuur bevinden zich onder meer de verblijfskosten, forfaitaire kosten, geneesmiddelen uit de ziekenhuisapotheek, implantaten, medische hulpmiddelen, kosten voor bloedproducten en gipsmaterialen, ziekenvervoer, btw op eventuele esthetische verstrekkingen, enz. Slechts een klein deel van deze ziekenhuisfactuur wordt betaald door de ziekteverzekering. Het overgrote deel is ten laste van de patiënt.

"De maximumfactuur is een financiële beschermingsmaatregel die een plafond instelt voor de jaarlijkse medische kosten van gezinnen, maar een hospitalisatieverzekering blijft zeker nuttig."

Bovendien kunnen ook remgelden, erelonen, kamersupplementen en bepaalde geneesmiddelen worden aangerekend bovenop de basisfactuur, waardoor patiënten vaak onverwacht met een enorm hoge factuur worden geconfronteerd. Een hospitalisatieverzekering neemt al deze kosten op zich, en dat in ruil voor een vaste maandelijkse bijdrage. Zo kom je niet meer voor onaangename financiële verrassingen te staan en kan je je volledig concentreren op een snel herstel.

 

Maximumfactuur
 

De maximumfactuur is een financiële beschermingsmaatregel die een plafond instelt voor de jaarlijkse medische kosten van gezinnen. Wanneer de kosten voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafond overschrijden, krijg je als gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald. Sommigen stellen dan ook dat een hospitalisatieverzekering niet meer noodzakelijk is wanneer je voor een tweepersoonskamer kiest. De maximumfactuur beperkt volgens hen immers de medische kosten voldoende om de zorg betaalbaar te houden.

"Vergelijk goed en ga voor een hospitalisatieverzekering die rekening houdt met het werkelijke aanrekengedrag van ziekenhuizen."

De kosten van een tweepersoonskamer kunnen echter ook duur uitvallen zonder het plafondbedrag van de maximumfactuur te overschrijden. Bovendien worden heel wat kosten, zoals de supplementen voor niet-vergoedbare geneesmiddelen, implantaten en andere medische prestaties niet meegerekend voor de maximumfactuur. Een hospitalisatieverzekering blijft dus zeker nuttig.

 

Professioneel of privé
 

Heb je een hospitalisatieverzekering via je werkgever, dan vraag je best na wat er met die verzekering gebeurt indien je van job verandert of later met pensioen gaat. Valt het voordeel dan weg? En welke premies moet je in dat geval betalen om de verzekering verder te zetten?

Ben je daarentegen verzekerd via een privéverzekeraar? Controleer dan dat je niet betaalt voor waarborgen die je misschien helemaal niet nodig hebt. Vergelijk goed en ga voor een hospitalisatieverzekering die rekening houdt met het werkelijke aanrekengedrag van ziekenhuizen. Best kies je voor een kostendekkende verzekering die tussenkomt voor de hospitalisatie, eventuele ambulante zorg én de voor- en nazorg.