Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

Vandaag leggen we als samenleving nog teveel de focus op ‘zorg’. Medische behandelingen bepalen immers slechts 10% van de gezondheidswinst die kan worden geboekt. Toch gaat nog steeds 97% van de huidige budgetten naar die behandelingen. Onze levensstijl is daarentegen goed voor maar liefst 40% impact op onze gezondheid. “We moeten dus meer inzetten op preventie en het voorkomen van ziekten”, volgens Marc Gryseels, gedelegeerd bestuurde Bachi.

Gezondheid en preventie gaan zeer breed

De verzekeraars hebben alvast een pact afgesloten met minister De Block waarin ze stellen dat ze meer willen inzetten op gezondheid. “Gezondheid in de brede zin gaat echter over alle mogelijke beleidsdomeinen, inclusief mobiliteit, werk, onderwijs, sociaal beleid,… Health is in all policies. Het is duidelijk dat alleen een klassieke campagne van folders en affiches niet langer volstaat”, stelt Jo Vandeurzen.

Preventie slaagt wanneer het individu zelf bewust in actie kan komen, in tegenstelling tot een bepaalde zienswijze te willen opdringen. Ieder individu kan autonome keuzes maken, mits hij of zei de juiste informatie ter beschikking heeft.

Extra aandacht voor risicogroepen

Het feit dat men nu veel ouder wordt met vaak meerdere chronische aandoeningen, zorgt ervoor dat vandaag 50 procent van het budget van de gezondheidszorg naar vijf procent van de bevolking gaat”, wijst Marc Noppen, CEO UZ Brussel, aan. Het preventiebeleid moet zich dus ook focussen op de risicogroepen, zodat er daar terug meer budget vrijkomt.

Het valt echter op dat er bij bepaalde doelgroepen een enorm gebrek is aan kennis en motivatie om te investeren in een goede gezondheid. Naast informatie kunnen daarom ook financiële incentives een rol spelen. Zo geven verzekeraars een positieve beloning aan mensen die schadelijk gedrag stoppen en dat dan ook volhouden.

Concrete voorstellen

RIZIV-middelen die normaal bedoeld zijn om chronische ziektes te bestrijden zouden ten gronde kunnen worden ingezet om te voorkomen dat diezelfde chronische ziektes ontstaan. Een focus op de drie belangrijkste indicatoren voor toekomstige chronische ziektes (roken, overgewicht en hoge bloeddruk) maakt en passant dat er extra klemtoon wordt gelegd op de sociale risicodoelgroepen.

Ook kan in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ingebouwd worden dat artsen met duidelijke gegevens aan mensen kunnen tonen waarom ze een bepaalde aandoening hebben gekregen of waarom ze een groot risico lopen om het te krijgen. Dit zou in het kader van preventie een grote impact hebben. Bovendien is het belangrijk dat ook de thuiszorg en de mantelzorg kunnen participeren in het EPD.

Lees het volledige debat hier.