Marc Noppen, , CEO van het UZ Brussel

Van ziektezorg naar gezondheidszorg

Noppen: “Vandaag geven we in België 25 miljard euro uit aan gezondheidszorg. Hiervan wordt 98% besteedt aan het oplossen van gezondheidsproblemen bij individuen. Op macroniveau resulteren deze investeringen slechts in een marginaal effect op het globale welzijn en de gemiddelde levensverwachting. We moeten ons misschien dus afvragen of we niet meer dan twee procent zouden kunnen besteden aan het voorkomen van ziekten. Dit is doorgaans immers minder duur dan het oplossen van problemen.”

“Hetzelfde geldt voor alle researchbudgetten wereldwijd. Minder dan één procent gaat naar onderzoek over het gezondheidszorgsysteem. Maar liefst 99% gaat naar het oplossen van problemen, terwijl we in de eerste plaats preventief zouden moeten zorgen dat iedereen gezond blijft.”

Horizontale integratie: een gebundeld traject

“Onze gezondheidszorg wordt vandaag nog steeds voor een groot deel gekenmerkt door silovorming. Al die silo’s hebben hun eigen governance, budgetten en agenda. Deze structuur gaat echter uit van het standpunt van de organisator. Voor de patiënt is dit niet ideaal. Voor hem maakt het niet uit hoe het systeem is georganiseerd, want hij bewandelt zijn hele zorgtraject horizontaal. Bij iedere overgang tussen silo’s verliest men echter informatie, geld en kwaliteit”, aldus Noppen.

“Het zou daarom logischer zijn om de gezondheidszorg te organiseren zoals ze zich in de realiteit presenteert, namelijk via een gebundeld traject. De persoonsgebonden financiering past volledig in dit kader.”

Naar een focus op zo weinig mogelijk zieken

Noppen: “We moeten streven naar zo weinig mogelijk gevulde ziekenhuisbedden, want dat is een teken van een gezonde maatschappij die minder geld moet uitgeven aan het oplossen van problemen. In dit kader dienen we te komen tot een value based healthcare: een systeem dat zich focust op het realiseren van de best mogelijke health outcome voor de laagste kost. We moeten trouwens niet spreken over kosten, maar eerder over een investering die opbrengt. Wie gezond is kan gaan werken en belastingen betalen (en dat is mooi meegenomen) maar is bovenal ook gelukkiger".