Broeihaard voor infecties

Onze ziekenzorg levert grote inspanningen wanneer het gaat om hygiënemaatregelen. Toch blijven besmettingen door handcontact opduiken, o.a. ten gevolge van besmette separatiegordijnen. Deze worden immers door iedereen vastgegrepen: arts, verpleging, bezoekers én de patiënt zelf.

Het regelmatig wassen van deze gordijnen is dus noodzakelijk. Door de grote werkdruk wordt dit al eens uitgesteld waardoor privacygordijnen minder vaak worden gewassen of vervangen dan men zou wensen. Hierdoor blijken ze dikwijls besmet met potentieel gevaarlijke bacteriën. Het grootste gevaar is dat patiënten een infectie oplopen, zoals een bloedvergiftiging of ontsteking van de wonde na een operatie.

Nood aan alternatieve oplossing

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) stelde in een rapport dat ziekenhuisinfecties jaarlijks meer sterfgevallen veroorzaken dan het verkeer. Uit cijfers van het European Centre for Disease Control (ECDC) blijkt dan weer dat in ons land jaarlijks 3.000 sterfgevallen voorkomen op 111.276 besmettingen. Met 7,1% van alle Belgische ziekenhuispatiënten dat tijdens hun verblijf besmet raakt, kent België procentueel gezien dubbel zo veel infecties als andere Europese landen.

Maar er is ook goed nieuws: ziekenhuizen zijn zich wel degelijk bewust van de risico’s en leveren grote inspanningen infecties te voorkomen. Het aantal MRSA-infecties is bijvoorbeeld op 10 jaar tijd met 2/3 verminderd. Een van de redenen is dat op risicovolle afdelingen separatiegordijnen steeds vaker worden vervangen door medische vouwschermen.

Het voortouw

In de Scandinavische landen bestaat er reeds een masterplan om de ziekenhuisgordijnen stelselmatig te vervangen door medische vouwschermen (paravents). Een vouwscherm biedt vele voordelen, zowel voor de patiënt als voor de zorginstelling. Zo is het ziekenhuis verlost van de periodieke, omslachtige en tijdrovende reinigingsprocedures, ziet het een daling van de infecties, en wordt het ziekenhuisverblijf voor de patiënt veiliger.

Medische vouwschermen: unieke eigenschappen

Een goed vouwscherm heeft een glad, vuilafstotend oppervlak én moet snel en gemakkelijk open- en dichtgevouwen kunnen worden met één hand. Op die manier is er slechts één enkele kleine contactzone die de zorgverlener in een oogwenk kan reinigen en desinfecteren. De vouwscharnieren moeten bovendien hermetisch gesloten zijn, zodat er zich tussen de scharnieren geen stof en onzuiverheden kunnen nestelen. Ook moet men de steunwielen gemakkelijk kunnen verwijderen om een vlotte reiniging toe te laten wanneer vloeistoffen op de vloer de wielen bevuilen.

Kostenefficiëntie

De aankoop en plaatsing van separatiegordijnen met bijhorende rails, het periodieke wegnemen, wassen, herstellen, stockeren van reservegordijnen en het terug ophangen blijft jaar na jaar een tijdrovende en bijgevolg dure aangelegenheid. Wie de tijd neemt voor een grondige kostenanalyse zal dan ook snel tot de vaststelling komen dat medische vouwschermen over gemiddeld 5 à 7 jaar een zichzelf terug verdienende investering zijn.

De lange levensduur van een vouwscherm en de lage onderhoudskosten zijn economisch interessant.  De betere hygiëne draagt bij tot een daling van de ziekenhuisinfecties en de directe en indirecte kosten die ermee verbonden zijn. Vandaar dat men in onze Belgische ziekenhuizen de vouwschermen steeds vaker ziet opduiken op infectiegevoelige risico afdelingen zoals de spoedafdeling, de intensieve zorgen, de hemodialyse, de ontwaakzaal, het OK en bijvoorbeeld neonatologie.