De rol van de medewerkers is cruciaal in dit proces; het zijn zij die met de voeten in de praktijk staan en die een warme relatie dienen te onderhouden met de bewoners.

Medewerkers als evenwaardige gesprekspartner

“Als je wil dat medewerkers respectvol omgaan met de bewoners, dan moeten zij ook het gevoel krijgen dat ze gerespecteerd worden door het woonzorgcentrum als werkgever. Dit hangt samen. Deze verhouding kan natuurlijk altijd onder spanning te komen staan, zeker wanneer er besparingen worden opgelegd”, aldus Bulckens.

“Maar door ook dan met respect voor de medewerkers te handelen en hen de situatie als een evenwaardige gesprekspartner voor te leggen, kan je samen mogelijkheden zoeken om een antwoord te bieden aan de uitdagingen.”

Bulckens: “Zo kunnen erg innovatieve oplossingen worden gevonden waar het management nooit aan zou hebben gedacht. Het personeel staat immers dagelijks met beide voeten in de praktijk en ziet daardoor opportuniteiten om bijvoorbeeld die efficiëntie te verhogen.”

Niveau van excellentie

“Kwaliteitszorg is voor ons een echte must. Kwaliteit werd in het verleden vooral kwantitatief gemeten, maar het gaat verder dan dat. Het gaat in een woonzorgcentrum ook over de persoonlijke relatie tussen verzorger en bewoner. En die relatie is niet kwantificeerbaar. Dit contact moet immers uitblinken in respect, waardigheid, vriendelijkheid, en ga zo maar door. Deze zaken kunnen niet objectief worden gemeten”, zegt Bulckens.

“Een professionele zorg is dus slechts de basis om een voldoende te halen, maar om door te groeien naar het niveau van excellentie moet er een focus zijn op kwalitatieve zorg. Die is niet meetbaar, maar wel merkbaar. Zo onderscheiden we ons van andere centra.”