Uitleg door Christophe Lafosse van het Revalidatieziekenhuis RevArte.

 

Wat houden de drie pijlers precies in?
 

  • Met levensstijlfactoren bedoelen we het belang van voldoende te bewegen, gezonde voeding, voldoende nachtrust, niet roken,…
  • Onder medische condities vallen o.a. het regelmatig controleren van de bloeddruk, het cholesterolgehalte, de suikerspiegel,… Ook het zo lang mogelijk gezond blijven van het hart is cruciaal voor goed werkende hersenen.
  • Ten slotte zijn er de mentale en sociale maatregelen. Het is immers ook belangrijk dat we zo lang mogelijk mentaal fit blijven: geëngageerd en geïnteresseerd zijn, open staan om nieuwe dingen aan te leren, participeren aan de maatschappij, sociale contacten onderhouden,… Deze zaken vragen vaardigheden waarbij het brein continu getraind wordt.

 

Waarom zijn deze drie pijlers zo belangrijk?
 

Deze drie pijlers maken samen dat we doorheen onze levensloop een vorm van breinreserve en cognitieve reserve opbouwen. Mensen die doorheen hun leven deze reserves minder hebben kunnen opbouwen, zullen hun reserves op latere leeftijd dus ook sneller opgebruiken. De veroudering slaat hierdoor sneller of harder toe, en mogelijk komt men dan in een vicieuze cirkel terecht.

Het Revalidatieziekenhuis RevArte  beschikt momenteel over de eerste loopband met loopanalyse in België, waarbij o.a. op bovenstaande peilers wordt gewerkt.

 

Wat heeft dit te maken met dementie?
 

Wanneer men te maken krijgt met een ziekte zoals dementie, dan zullen mensen die op basis van de drie pijlers meer reserves hebben opgebouwd deze ziekte kunnen tegenhouden of het beloop vertragen. Uiteraard zijn er bij sommige dementies ook genetische componenten in het spel waar we geen controle over hebben. Maar er zijn dus wel degelijk manieren om te werken aan de gezondheid van ons brein, waardoor we indirect een impact kunnen hebben op het risico dat we lopen om dement te worden. De Alzheimer Liga speelt een belangrijke rol door mensen meer bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl.