Nog te weinig mensen weten hoe ze bij een hartstilstand moeten reanimeren. Er bestaan nochtans meerdere organisaties die hierrond opleidingen aanbieden, zoals de Belgische Reanimatieraad, het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis, enz.

Daarnaast is ook de verpleegstersvereniging NVKVV al haar leden aan het opleiden en worden sinds enkele jaren alle jonge huisartsen door de universiteiten degelijk opgeleid. Er beweegt dus alvast heel wat, maar voorlopig is nog maar 4 tot 6% procent van de bevolking opgeleid over reanimatietechnieken.

Een ander probleem is dat men vaak te laat begint met de reanimatie. Wanneer een ambulance na acht à tien minuten aankomt en dan nog moet beginnen, dan heeft het slachtoffer nog maar 20% kans op overleving. De eerste zes minuten zijn cruciaal, want daarbinnen heeft men nog een overlevingskans van meer dan 40%.

 

Reanimeren houdt weinig risico’s in

Mensen moeten zich ervan bewust worden dat een AED-toestel helemaal niet gevaarlijk is. Je kan er niets mis mee doen. Het slachtoffer is trouwens ten dode opgeschreven als je niets doet, dus je kan zijn of haar situatie alleen maar verbeteren door met een AED het hart terug op te starten.

Binnen de eerste zes minuten heeft men nog een overlevingskans van meer dan 40%, nadien daalt dat percentage drastisch.

Ook mag je geen schrik hebben om hard op het borstbeen te duwen tijdens de hartmassage, zelfs niet als het slachtoffer al terug ademt. Wanneer het niet meer nodig is, zal hij of zij vanzelf wel een teken van leven geven. Het is beter om te blijven leven met enkele gebroken ribben, dan te sterven met een onbeschadigde ribbenkast.

 

Kinderen zijn onze toekomstige redders

Zowel in de Vlaamse als de Franstalige Gemeenschap voorziet men in scholen reanimatieopleidingen voor kinderen vanaf 12 jaar. Hoewel deze in de Vlaamse Gemeenschap beperkter zijn dan in de Franstalige, is het alvast een zeer goed initiatief. Kinderen onthouden immers beter dan volwassenen en blijven dit hun ganse leven in het achterhoofd meedragen. Sommige scholen zijn daarom zelfs geïnteresseerd om bepaalde essentiële handelingen al op jongere leeftijd aan te leren.

Op 18-jarige leeftijd zullen zij dan een volledige basiskennis hebben omtrent reanimeren, hartmassages, beademing en het gebruik van een AED. Ook wordt er in meerdere universiteiten vanaf het eerste jaar medische en paramedische beroepen een opleiding basisreanimatie gegeven. Die jongeren zijn immers onze toekomstige redders die de overleving bij een hartstilstand op termijn zullen verbeteren. Maar we moeten er uiteraard ook nu al alles aan doen om de situatie te verbeteren.

Zowel leerkrachten als kinderen zouden ook moeten weten hoe ze kinderen mogen reanimeren. Bij een kind moet men er immers nog sneller bijzijn dan bij een volwassene. Daarom wordt er vanuit de Europese Reanimatieraad volop gewerkt aan een opleiding pediatrische basisreanimatie die volgend jaar zal worden opgestart.