Welke evoluties stelt u vast op het vlak van de cardiologie?

Dankzij de technologische en wetenschappelijke vooruitgang is het vandaag mogelijk om haast alle cardiologische problemen te behandelen en soms zelfs te voorkomen, zowel op het vlak van de loodgieterij, de mechaniek als de elektriciteit. Bovendien worden de technieken alsmaar minder invasief, waardoor de risico’s en complicaties afnemen. De mortaliteit is hierdoor enorm gedaald. Toch is deze evolutie verraderlijk, want hart- en vaatziekten zijn ook vandaag nog steeds de doodsoorzaak nummer één in Vlaanderen. Zo’n 33% van de mannen en 38% van de vrouwen overlijden eraan.

We bevinden ons vandaag bovendien in een situatie waarin we technologisch wel veel kunnen, maar door de groeiende kosten van deze geneeskunde aan de limiet komen van wat onze gezondheidszorg aankan. Bovendien zorgt de vergrijzing ervoor dat ook in de komende decennia de nood aan medische zorgen nog sterk zal stijgen. Hart- en vaatziekten zullen zeker een belangrijk deel uitmaken van deze groeiende behoeften.

 

Hart- en vaatziekten zijn ook vandaag nog steeds
de doodsoorzaak nummer één in Vlaanderen.

 

Hoe kunnen we dat best aanpakken?

We moeten het concept van onze geneeskunde veranderen. Helaas heeft België vandaag nog geen plan voor preventieve geneeskunde en wordt het op enkele uitzonderingen na dus ook niet terugbetaald. Ook in de cardiologie bestaat het nog niet. In feite zouden kinderen van 12 jaar systematisch moeten worden gescreend op o.a. hartafwijkingen. Hoe vroeger een probleem kan worden ontdekt, hoe sneller, gemakkelijker en goedkoper het kan worden opgelost.

Bij veel hart- en vaatziekten speelt erfelijkheid een belangrijke rol. Als er in je familie dus hart- en vaatziekten voorkomen, heb je zelf ook meer kans om er op termijn mee te maken te krijgen. Door dus vroegtijdig te ontdekken welke kinderen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, kunnen we onze behandelingen effectiever en goedkoper maken. Vaak begint dat bij het veranderen van de levensstijl.

 

De btw op medische kosten moet worden afgeschaft.

 

Wat dient er dan concreet te gebeuren?

In de eerste plaats is het belangrijk dat men nooit rookt. Roken zorgt immers niet enkel voor allerlei kankers, maar ook voor hart- en vaatziekten. Het is dus het domste wat je kan doen voor je gezondheid, maar toch beginnen steeds meer jonge mensen te roken. Meisjes doen het bv. vaak om mager te blijven, maar daarvoor kan je veel beter gezond eten. Zo vermijd je meteen ook obesitas, diabetes, hoge bloeddruk én hart- en vaatziekten op latere leeftijd. We moeten dat via voorlichting absoluut duidelijk maken aan kinderen van 12 jaar, want op die leeftijd veranderen ze van school, maken ze nieuwe vrienden en komen ze vaak in contact met de eerste sigaretten.

De truc is om samen met deze 12-jarigen naar vroege sterfgevallen in hun familie te kijken. Rookten deze mensen, hadden ze overgewicht of sporten ze te weinig? Dan heeft dat waarschijnlijk meegespeeld. Een andere goed voorbeeld om te gebruiken is Vincent Kompany. Hij is niet enkel een goede voetballer, maar leeft ook heel gezond. Johan Cruijff was eveneens een goede voetballer, maar hij rookte. Op 44-jarige leeftijd moest hij al een bypass operatie ondergaan, en op 69-jarige leeftijd is hij overleden aan longkanker. Sporten is dus niet voldoende om je te beschermen tegen de negatieve gevolgen van roken.

Helaas gaat in België momenteel minder dan één procent van het budget voor de gezondheidszorg naar preventie. Dat is uiteraard ondermaats en moet absoluut naar een hoger niveau worden getild. Vaak denkt men dat dit te veel zal kosten, maar het tegendeel is waar. Preventie is kostenbesparend, want het zorgt ervoor dat mensen langer gezond kunnen leven. Het verhoogt niet enkel de levenskwaliteit, maar verlaagt ook de kosten voor de ziekenzorg. Het is dus cruciaal dat we al vanaf jonge leeftijd inzetten op voorlichting, het verbeteren van mensen hun levensstijl, een gezonde voeding én vooral ook het ontraden van roken.

 

Hoe ziet de ideale preventieve geneeskunde er volgens u uit?

Bij iedere geboorte dient er een elektrocardiogram te worden gemaakt. Op zesjarige leeftijd, bij begin van de basisschool, moet er opnieuw zo’n elektrocardiogram worden gemaakt, samen met een oogonderzoek, een tandonderzoek en een KNO-onderzoek. Op 12-jarige leeftijd dient naast de reeds genoemde preventieve onderzoeken ook de nodige voorlichting te worden gegeven rond gezonde voeding, roken, drugs,… Op 18-jarige leeftijd verandert men alweer van school en loop de puberteit op zijn einde. Het is dan dus het ideale moment om opnieuw voorlichting te geven, in combinatie met een opvolging van iemands levensstijl en gezondheid.

Op 24-jarige leeftijd moet men ten slotte naast de gewone screening van het hart ook een eerste bloedanalyse doen om de cholesterol- en suikerspiegel te meten. Vandaag hebben de meeste 40-jarigen dat nog nooit gedaan, maar eigenlijk is het dan al te laat. Het is dus beter om het al op 24-jarige leeftijd te doen, vooraleer het echt tot problemen leidt.

 

Hoe wil u dit haalbaar maken?

De btw op medische kosten moet worden afgeschaft. Vandaag betalen we zes procent btw op implantaten. Voor apparaten die gebruikt worden voor onderzoek en behandeling, en die niet in het lichaam worden ingeplant, is dat echter 21 procent. Dat is een luxetaks. Ziek zijn is nochtans geen luxe. Door de btw af te schaffen kunnen we dus al 21 procent besparen op de kosten voor preventieve screening.

Daarnaast moeten we het oude systeem herstructureren, zodat patiënten met een probleem zo snel mogelijk bij de juiste dokter terecht komen. Een patiënt met een hartprobleem moet dus zo snel mogelijk naar een cardioloog, een patiënt met hartfalen naar een hartfalenspecialist, en een patiënt met een klepprobleem naar een hartchirurg. Door meteen de juiste dokter in te schakelen kunnen we veel kosten en ellende vermijden.