Dr. Jan Nimmegeers, diensthoofd van het hart- en vaatcentrum AZ Sint-Lucas:

“Ik ben gestart met studies urgentiegeneeskunde, en heb me dan via intensieve zorgen gespecialiseerd als cardioloog. Ik wilde iets dynamisch en actief waarbij je voor de mensen echt iets kan betekenen. Wanneer je via een interventie iemands leven kan redden geeft dat uiteraard enorm veel voldoening. Doorheen de jaren hebben we de patiënten ook steeds beter leren helpen, en  ook die progressie moedigt me dagdagelijks weer aan.”

Dr. Joeri Voet, interventioneel cardioloog aan het AZ Nikolaas:

“Ik was vooral aangesproken door het zorgen voor patiënten en het nauwe contact dat je met hen kan opbouwen. Zo kan je tenslotte echt iets betekenen voor die mensen, zowel geneeskundig als op sociaal en psychisch vlak. Ik heb uiteindelijk gekozen voor cardiologie omdat het een zeer variabele tak is in de geneeskunde met zowel een klinisch wetenschappelijk als een uitgebreid technisch luik.”

Dr. Katrien François, diensthoofd van de Associatie Cardiologie en diensthoofd Hartchirurgie UZ Gent

“Ik had ruime interesses, maar geneeskunde vormde een  ideale combinatie van menselijk contact en mensen echt kunnen (vooruit) helpen op basis van wetenschappelijke principes en simpele logica. Ik heb altijd graag met mijn handen gewerkt, en in de hartchirurgie kan ik het streven naar technische perfectie combineren met driedimensioneel inzicht. Het is ook een discipline waarin je onmiddellijk een zichtbaar resultaat kan boeken voor de patiënt.”