We vragen Dr. Stefan Bourgeois (ZNA & consulent UZA) om uitleg.

Nieuwe geneesmiddelen hebben een hoge kostprijs. Is dat gerechtvaardigd?

Er gaan jaren van onderzoek en intensief werk overheen vooraleer een middel verkrijgbaar is in de handel. Dat kost handenvol geld, zonder dat men weet tot welke resultaten het zal leiden. Als farmaceutische bedrijven niet kunnen worden beloond voor hun investeringen en de risico’s die ze nemen, dan stopt de innovatie en zal er geen perspectief meer zijn op verbetering.

Waarom loont het om te blijven inzetten op onderzoek rond hepatitis C, ondanks de reeds goede resultaten?

Zo hopen we het succespercentage van 90% nog verder te verhogen. Hoe hoger dat percentage, hoe gunstiger de kosten-baten analyse op lange termijn. In het beste scenario kostte een behandeling voor hepatitis C in het verleden per patiënt 35.000 euro. Drie op de vier patiënten kon worden genezen. We hadden dus 140.000 euro nodig om drie patiënten te genezen. De nieuwe behandeling kost 70.000 euro voor de meeste patiënten , maar nu kunnen we negen op de tien patiënten genezen. Die negen patiënten zullen dus geen bijkomende kosten meer vergen voor transplantaties, opvolgende onderzoeken en voortdurende medicatie, indien dat zelfs nog mogelijk zou zijn.

Waarom is het belangrijk om net zoals voor ebola ook aandacht te hebben voor andere infectieziekten?

De zoektocht naar een middel tegen ebola wordt nauw opgevolgd door de media en is bijgevolg in een stroomversnelling gekomen. Indien we net zoals bij ebola de aandacht zouden kunnen vestigen op het onderzoek rond andere infectieziekten, dan zou dat kunnen helpen om sneller tot successen te komen.

Welke ziekten worden nog onderbelicht?

Er lijden in de wereld twee maal zoveel mensen aan hepatitis B dan aan hepatitis C. Dat is erg pijnlijk, want er bestaat een zeer efficiënt vaccin voor. De meest succesvolle behandeling voor wie er dan toch nog aan lijdt bestaat eruit dat men slechts één pil per dag moeten nemen. Die pil is voor 90% echter niet genezend, wat maakt dat men ze levenslang moet nemen om het virus te onderdrukken. Er wordt nog steeds gezocht naar goed werkende behandelingen om hepatitis B te elimineren, zoals we reeds kunnen bij hepatitis C.

Hoewel tuberculose in België de laatste jaren vrij stabiel blijft, wordt het moeilijker om het te behandelen omwille van toegenomen resistentie tegen medicijnen, waardoor onderzoek naar nieuwe middelen absoluut noodzakelijk blijft. De toegenomen internationalisering heeft er toe geleid dat tuberculose ook in België voorkomt.

Ook voor HIV blijft het onderzoek gaande. De initiële behandelingen veroorzaakten veel nevenwerkingen en bovendien moest men teveel pillen nemen. Ook ontwikkelden heel wat patiënten een resistentie tegen de medicijnen. Vandaag is er een heel arsenaal aan molecules in verschillende combinaties beschikbaar.