“Ook in België overlijden er jaarlijks naar schatting nog zeventig mensen aan hiv, ondanks het feit dat hier goede zorg beschikbaar is”, zeggen Hanneke Schuitmaker, hoofd virale vaccins bij Janssen Vaccines, en Anne Sinke, Medical Therapeutic Area Lead infectieziekten bij Janssen Benelux. “Er zijn al grote stappen gezet, maar er valt ook nog veel winst te halen."


Hanneke Schuitmaker, hoofd virale vaccins Janssen Vaccines.Hoe ziet een leven met hiv eruit in 2018?

Sinke: “Met de juiste medicatie hoeft een leven met hiv tegenwoordig niet veel anders te zijn dan een leven zonder hiv. Wanneer iemand succesvol onder behandeling staat en zijn of haar medicatie trouw inneemt, wordt het virus zodanig onderdrukt, dat het niet meer meetbaar aanwezig is in het bloed. Wanneer dat langer dan zes maanden het geval is, betekent dat ook dat iemand het virus niet kan overdragen. In andere woorden: niet-meetbaar staat gelijk aan niet-overdraagbaar, ofwel n=n. Iemand ervaart dus geen symptomen en hoeft zich ook geen zorgen te maken over het overdragen van het virus.”
 


Anne Sinke, Medical Therapeutic Area Lead infectieziekten Janssen Benelux.Bij mensen die succesvol behandeld worden, gedraagt hiv zich dus als een chronische, niet-overdraagbare aandoening?

Sinke: “Dat klopt. Dat is enorme vooruitgang voor mensen die leven met hiv. Wel is het belangrijk dat deze kennis ook binnen de maatschappij meer verspreid wordt, omdat dit kan helpen om het stigma rond de ziekte te verminderen. Daarnaast is het van belang dat men zich bewust blijft van het feit dat er wereldwijd miljoenen mensen zijn die geen of beperkte toegang hebben tot de juiste behandeling. Voor hen is hiv nog steeds een levensbedreigende en overdraagbare ziekte.”

 

Stel dat wel iedereen toegang heeft tot een succesvolle behandeling. Wat is dan de volgende uitdaging?

Sinke:
“Dankzij de goede behandelingsmogelijkheden leven mensen steeds langer met hiv. Volgens het onderzoekscentrum Sciensano zijn 6.377 van de naar schatting 18.758 mensen die met hiv leven in België boven de 50 jaar oud. Dat is 34%. Ze krijgen dan – naast hun hiv - ook te maken met verschillende ouderdomsziekten. Dat kan een extra impact hebben en biedt nog een uitdaging voor de toekomst.”

 

Welke rol spelen jullie bij het terugdringen van hiv?

Sinke:
“De afgelopen twaalf jaar heeft Janssen acht hiv-medicijnen geïntroduceerd. Dankzij het klinische profiel vormen deze medicijnen ook een belangrijk onderdeel van diverse vereenvoudigde, single-tablet regimens voor de behandeling van hiv: pillen met meerdere werkzame stoffen die je één keer per dag inneemt.”

Schuitemaker: “Daarnaast zijn wij bij Janssen samen met onze internationale partners gestart met een studie voor een preventief hiv-vaccin. Het is de bedoeling dat hier 2.600 vrouwen in Sub-Sahara Afrika aan zullen deelnemen. Samen met de voortgaande toepassing van bestaande hiv-preventie en -behandelmethoden, zou de ontwikkeling en invoering van een veilig en effectief preventief vaccin een einde kunnen maken aan de hiv-/aidspandemie. Het vinden van een vaccin is al jaren een enorme wetenschappelijke uitdaging gebleken, maar op dit moment zijn we positief en hoopvol dat we dit kunnen bereiken. Ook in België zou het een oplossing kunnen zijn om de naar schatting negenhonderd nieuwe infecties per jaar terug te dringen.”