Prof. Dr. Linos
Vandekerckhove

Prof. Dr. Linos Vandekerckhove, coördinator van de HIV-polikliniek in het UZ Gent en hoofd van één van de HIV-onderzoeklabo’s aan de UGent, verduidelijkt wat dit betekent voor de behandeling van deze patiënten.

Wat betekent de veroudering van de HIV-populatie in de praktijk?

Enerzijds leeft men alsmaar langer en is er in België dus een grote groep van zo’n 15.000 patiënten die al langdurig geïnfecteerd is. De aidsremmers die we vandaag ter beschikking hebben onderdrukken het virus immers langdurig bij negen op de tien patiënten, waardoor ze op een comfortabele manier kunnen verder leven. Anderzijds komen er in verhouding weinig nieuwe infecties bij, hoewel dit aantal in België nog steeds rond de 1.100 nieuwe patiënten per jaar ligt.

Op zich is dit dus in zekere zin goed nieuws, maar we weten helaas ook dat HIV-patiënten gevoeliger zijn voor ouderdomsziekten. Bovendien zorgt roken ervoor dat die ouderdomsziekten een nog grotere impact hebben op een HIV-patiënt dan op iemand die niet besmet is. We proberen er als artsen dus alles aan te doen om ouderdomsziekten en roken te voorkomen bij onze patiënten.

Hoe pakt u dit concreet aan?

In eerste instantie moedigen we patiënten sterk aan om te stoppen met roken, want dat is een zeer nefaste factor.

In eerste instantie moedigen we hen sterk aan om te stoppen met roken, want dat is een zeer nefaste factor. Verder trachten we hen ook te stimuleren om aan lichaamsbeweging te doen, gezond te eten, hun bloeddruk regelmatig te controleren en voldoende calcium in te nemen tegen botontkalking. Ook hun cholesterol moet opgevolgd worden en men mag geen te groot overgewicht ontwikkelen. HIV-patiënten zijn immers ook gevoeliger voor ouderdomsdiabetes.

Als artsen geven we onze patiënten niet enkel deze goede raad mee, we volgen hen ook nauw op. Bovendien is het belangrijk om te kijken welke medicijnen of combinatie van medicijnen iemand neemt, want mogelijk kan ook dat een invloed hebben aan diens gevoeligheid voor botontkalking of andere ouderdomsziekten. Hiermee moeten we dan rekening houden in de behandeling.