Bovenstaande cijfers vormen het bewijs dat een preventieve aanpak in combinatie met de evolutie van nieuwe behandeltechnieken en geneesmiddelen in de cardiologie doeltreffend is. De Belgische Cardiologische Liga is in 1968 opgericht en is al meer dan 45 jaar actief als informatie- en uitwisselingsplatform voor hart- en vaatziekten in België, ten voordele van de patiënten en in samenwerking met gezondheidswerkers.

Preventie

De Liga heeft onder meer tot doel om het grote publiek met behulp van preventiecampagnes te informeren over hart- en vaatziekten, de patiënten te begeleiden na hun hart- of vaatprobleem en de opsporing of screening van deze pathologieën aan te moedigen. We voeren uiteenlopende acties ter bevordering van preventie. Dit bestaat uit primaire preventie naar het grote publiek toe en secundaire preventie bij patiënten die een hart- of vaatprobleem achter de rug hebben. Daarnaast hameren we bij het grote publiek op de voornaamste risicofactoren die verantwoordelijk zijn voor hart- en vaataandoeningen, maar die men zelf kan verhelpen: roken, onevenwichtige voeding, te weinig lichaamsbeweging, overgewicht, te veel cholesterol in het bloed, diabetes,…

Screening

Even essentieel als het informeren van het grote publiek is de dagelijkse ondersteuning van hartpatiënten en hun omgeving. De Liga gooit de nodige middelen in de strijd om hen te helpen bij hun sociale, familiale en professionele herintegratie. Daartoe werken we samen met ongeveer 70 patiëntenorganisaties (coronary clubs) over het hele land en met de revalidatiecentra. Ook trachten we het oprichten van nieuwe organisaties te stimuleren.

Voor 2014 wordt absolute prioriteit gegeven aan het systematisch en regelmatig screenen van de cardiovasculaire risicofactoren om ze te kunnen corrigeren voordat een cardiovasculaire aandoening zich kan manifesteren. Aan 90% van die risicofactoren valt immers iets te doen!

Meten is weten

Er zijn nog te veel mensen die geen weet hebben van hun cholesterolgehalte, suikerspiegel, bloeddruk, body mass index, buikomvang, enz. Meten is al een bewustwording en het begin van preventie. 2014 is dan ook het jaar van de vroege opsporing en van de opvolging in functie van leeftijd en erfelijkheid.