Bart Morlion,
Pijnspecialist in het UZ Leuven

1. Informeer je over het karakter van de chronische pijn

De meeste vormen van chronische pijn hebben nog maar weinig te maken met de plek waar men het voelt. Dit betekent dat men als patiënt zeer voorzichtig moet zijn om het niet nog erger te maken. Patiënten zijn vandaag immers geneigd om online meer informatie te gaan zoeken over hun pijn, maar dat kan tot heel foute conclusies en handelingen leiden.

Men moet zich goed informeren over het karakter van chronische pijn en beseffen dat het vooral te maken heeft met breinprocessen. Enkel dan kan men immers openstaan voor andere technieken die op het brein kunnen inwerken.

 

2. Niet enkel pijnstillers

Patiënten mogen bovendien niet enkel steunen op pijnstillers. Deze kunnen een belangrijke rol spelen, maar bij chronische pijn helpen klassieke pijnstillers en ontstekingsremmers echter nog nauwelijks. Men moet aanvaarden dat het probleem zich situeert in het brein om te kunnen begrijpen waarom andere middelen die inwerken op het brein vaak doeltreffender zijn, zoals bijvoorbeeld antidepressiva, middelen tegen vallende ziekten en eventueel welbepaalde morfinepreparaten.

 

De meeste vormen van chronische pijn hebben nog
maar weinig te maken met de plek waar men het voelt.

 

3. Focus op wat waardevol is

Patiënten moeten ook goed proberen uit te maken wat voor hen waardevol is in het leven. Door vervolgens daar hun energie en tijd in te steken zal men minder geneigd zijn om teveel stil te staan bij datgene dat niet meer kan worden veranderd en zal de behandeling ook positiever verlopen. Bij een chronische pijndiagnose zal een volledig herstel immers niet erg realistisch zijn en zullen andere doelen helpen om daar mee om te gaan.

 

4. Wend je tijdig tot een specialist

Vaak komen patiënten pas bij ons terecht wanneer de chronificatie van de pijn al is gebeurd. Zelfs in de gespecialiseerde pijncentra kunnen we dan niet veel meer doen dan het proberen verlichten van het ongemak, hoewel we nochtans alles in huis hebben om escalerende pijn vroegtijdig aan te pakken. Op dit vlak is er in België alvast heel wat verbeterd, maar toch zouden we bij bepaalde patiëntengroepen nog vroegtijdiger moeten kunnen optreden. De sensibilisering van de patiënt is in dit kader cruciaal.