Jo Schops heeft de evolutie van bij het begin meegemaakt. Het bedrijf is gespecialiseerd in orthopedische hulpmiddelen en specifieke therapieën zoals shockwave. Door de ontwikkelingen in de zorgsector en de vraag naar innovatie werden de afdelingen Neuro-Bionics en Woundcare Solutions opgericht.

 

Welke nieuwe ontwikkelingen heb je tijdens je loopbaan opgemerkt?

“Door de sterke vergrijzing en de hoge kosten van de gezondheidszorg drong een andere aanpak zich op. Hedendaagse zorg is gericht op het aanbieden van oplossingen aan patiënten en (para)medici, en niet enkel op het ontwikkelen van producten. Wij hanteren het ‘triple aim’ principe. Dit is een specifiek zorgmodel gebaseerd op een drievoudige doelstelling. Ten eerste willen we de gezondheid van een gedefinieerde populatie verbeteren. Ten tweede is het de bedoeling om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Tenslotte gaan we de uitdaging aan om de medische kosten per hoofd van de bevolking te verlagen.”

 

Wat was de trigger om Neuro-Bionics op te starten?

“Elke dag komen er in België meer dan zestig patiënten bij die lijden aan de gevolgen van dwarslaesie of CVA. Dit zijn patiënten die door een beroerte of na een ongeval niet meer kunnen functioneren als voordien, en heel vaak de rest van hun leven specifieke zorg nodig hebben. Opvallend was dat nieuwe revalidatietechnieken in België slechts beperkt werden ingezet, en innovaties slechts met mondjesmaat hun intrede deden. Dit stond in schril contrast met de ons omringende landen, waar bijvoorbeeld high-tech staprobots al een tijdje met succes werden gebruikt.

 

Opvallend was dat nieuwe revalidatietechnieken in België slechts beperkt werden ingezet, en innovaties slechts met mondjesmaat hun intrede deden.

 

Om aan de vraag naar betere zorg en ondersteuning tegemoet te komen, hebben we Neuro-Bionics opgericht. Dit doen we in samenwerking met Mobilab (Thomas More hogeschool Geel), dat ons ondersteunt op wetenschappelijk en protocollair gebied. De organisatie ‘To Walk Again’ van Marc Herremans gebruikt op dit moment reeds verschillende van onze toestellen. Bovendien is er heel wat interesse van revalidatiecentra in de Benelux om aan deze evolutie mee te werken. De droom om ervoor te zorgen dat mensen terug kunnen stappen of hun handen gebruiken is realistisch dichtbij.”

 

Jullie zetten ook specifiek in op wondzorg. Hoe is dat tot stand gekomen?

Al in 2008 experimenteerden we met de Shockwave techniek om wonden te behandelen. Het startsein om Woundcare Solutions op te richten kwam er in 2015 na een succesvolle studie door prof. Gutermuth in het UZ Brussel en daarbij komend kwam de belangrijke FDA approval in de USA. Shockwave therapie biedt artsen en medische hulpverleners een kwaliteitsvolle totaaloplossing voor wondverzorging. De risico’s op wonden verkleinen en het genezingsproces versnelt. Dit heeft een positief effect op de fysieke, maar ook de mentale fitheid van de patiënt. Ingrijpende behandelingen zoals operaties kunnen vermeden worden, en pijnmedicatie afgebouwd.

Bovendien wordt een langdurige ziekenhuisopname vermeden. De techniek kan ook preventief ingezet worden of als nazorg, zowel in een klinische setting als thuis. Ook hier hanteren we het triple aim principe. We zetten in op betere zorg op maat van de doelgroep, met de bedoeling de levenskwaliteit van de patiënt te verhogen en tegen een lagere kostprijs.”