Ambitieuze beleidsdoelstellingen voor uitstekend onderwijs, kwaliteitsvol wonen, een aantrekkelijke leefomgeving, een vlot en veilig mobiliteitssysteem, zinvol werk op maat, plaats voor creativiteit, cultuur, sport, enz. leggen belangrijke bouwstenen voor het optimaliseren van onze levenskwaliteit en ons welzijn. In zijn langetermijnstrategie voor 2050 bestendigt de Vlaamse regering deze aanpak van ‘health in all policies’. Carine Boonen, coördinator bij Flanders’ Care: “Meer dan 70 % van de zorguitgaven gaat naar chronisch zieken. In Europa loopt dat bedrag op tot meer dan 700 miljard euro per jaar. Ouderen hebben vaak meerdere ziektebeelden tegelijk, wat de zorg complexer maakt.”


Europa zou jaarlijks honderdduizenden levens en miljarden euro’s kunnen sparen door meer in te zetten op gezondheidsbeleid en preventie.
 

“Jaarlijks sterven in België meer dan 10.000 mensen vroegtijdig aan chronische ziekten zoals diabetes, kanker, hartaanvallen en beroertes. In Europa zijn dat er 550.000. Ook de nood aan geestelijke gezondheidszorg neemt toe. Het verlies van productieve jaren kost de Europese economie jaarlijks 115 miljard euro. Europa zou jaarlijks honderdduizenden levens en miljarden euro’s kunnen sparen door meer in te zetten op gezondheidsbeleid en preventie. Dat zegt de OESO formeel in een studie waaraan 36 landen hebben meegewerkt, waaronder België”, aldus Boonen.

 

Geïntegreerde zorg

“Chronische zorg is complex, heeft vele aspecten en vraagt bijna altijd maatwerk. Daarom is het goed dat zorgverleners samenwerken met mantelzorgers uit de woon- en leefomgeving van de persoon met een zorgnood om te bekijken wat voor hem het meest optimale zorg- en ondersteuningsplan is. Geïntegreerde zorg streeft naar de meest geschikte aanpak waarbij de patiënt en zijn omgeving aan het stuur zitten.”


Om goed te kunnen samenwerken, is het essentieel dat zorgverleners gegevens van patiënten kunnen delen op een veilige en accurate manier.
 

Boonen: “Om goed te kunnen samenwerken, is het essentieel dat zorgverleners gegevens van patiënten kunnen delen op een veilige en accurate manier. Dat gebeurt in het Vitalink-platform. Ook de patiënt kan hier zijn onderzoeksresultaten opvolgen, wat inspraak in zijn behandelplan vergemakkelijkt. Strenge Europese regels helpen om de privacy van ieder individu te garanderen, maar sensibilisering voor de gevolgen wanneer mensen zomaar persoonlijke data te grabbel gooien, blijft een aandachtspunt.”

 

Spectaculaire innovaties


Geïntegreerde zorg streeft naar de meest geschikte aanpak waarbij de patiënt en zijn omgeving aan het stuur zitten.

De laatste 30 jaar heeft nieuwe technologie de samenleving meer veranderd dan de laatste 300 jaar. In de gezondheidszorg - en dus ook in de chronische zorg - leiden innovaties tot euforie. “Wat er nog allemaal in de pijplijn zit, weet niemand”, aldus Boonen. “Vooruitgangsoptimisme creëert hoop. Kruisbestuiving tussen bedrijven, zorgactoren en kennisinstellingen brengt de juiste innovatie op het juiste moment bij de juiste persoon. Dat faciliteren, is de missie van Flanders’ Care.”

 

Mensenwerk

“Digitalisering en robotica zullen de werkgelegenheid in de zorgsector niet snel fnuiken. De meeste taken zijn gelinkt aan sociale interactie en emotionele intelligentie, waarbij creativiteit en inventiviteit vereist zijn. Heel wat nieuwe beroepen zullen hun intrede doen, met een brede waaier van taken en opdrachten. Verso verwacht jaarlijks 46.000 vacatures in de social profitsector en roept alle regeringen op om samen met de sociale partners een passend actieplan uit te rollen om deze vacatures in te vullen”, besluit Boonen.