1. Verschillende vormen

Naast de ziekte van Alzheimer zijn er uiteraard nog andere vormen van dementie. Men mag alle uiterlijke tekenen, die wijzen op een merkbare vermindering van de hersenfuncties, zeker niet verwarren met Alzheimer

2. Geen ouderdomskwaal

Ouderdomskwalen zoals vergeetachtigheid, verminderd gehoor of gezichtsvermogen, duiden zeker niet op Alzheimer. Om hun leeftijdskwaaltjes te verbergen, vertonen ouderen soms een afwijkend gedrag en dan gebeurt het dat ze het etiket ‘seniel’ opgeplakt krijgen, zonder dat daar enige reden toe bestaat.

3. Ogen en oren onderzoeken

Iemand die minder snel reageert op gebeurtenissen of gesprekken kan lijden aan doofheid of verminderd gezichtsvermogen, twee kwalen die misschien nog niet gediagnosticeerd werden. Vooraleer kan worden gesproken over dement gedrag is het noodzakelijk om eerst oren en ogen te laten onderzoeken.

4. Afasie?

Als er zich moeilijkheden voordoen om mondeling of schriftelijk met medemensen te communiceren, te begrijpen wat anderen zeggen en schrijven, nauwkeurige bewegingen te maken, zich te oriënteren in ruimte en tijd, kleuren en vormen te herkennen, moet eerst worden nagegaan of er geen sprake is van afasie (een stoornis in het expressievermogen door beschadiging van de hersenen).

5. Nevenwerkingen

Mensen op hogere leeftijd gebruiken vaak uiteenlopende soorten geneesmiddelen, en die kunnen symptomen of nevenwerkingen hebben die doen denken aan Alzheimer. Vergeetachtigheid, in de war zijn, beven en trage reacties kunnen het gevolg zijn van geneesmiddelen.

6. Depressie

Depressies bij oudere mensen worden al te gemakkelijk toegeschreven aan geestelijke aftakeling en het woord Alzheimer is dan niet meer veraf. Toch kan de oorzaak bij totaal andere problemen liggen, die gepaard gaan met ouder worden.
Het verlies van familieleden of dierbare vrienden, kan bij ouderen ernstige depressies, angsten en apatisch gedrag teweegbrengen.

7. Korte geheugen

Bepaalde hersenfuncties sterven af met de tijd, en het korte geheugen meestal eerst, maar daarom boeten de echte verstandelijke vermogens nog niet in. Een beetje vergeetachtigheid omtrent dingen van gisteren of gebeurtenissen van vorige week, wijzen zeker niet direct op Alzheimeraftakeling. En deze verzwakking is niet van aard om het dagelijks leven grondig te verstoren.