Aan het woord is prof. dr. Chantal Van Audenhove, meter van de Alzheimer Liga Vlaanderen en directeur van LUCAS KU Leuven.


 

Welke uitdagingen stellen zich voor mantelzorgers?

“Wanneer de partner nog in leven is, dan woont die meestal onder één dak met de persoon met dementie. Dat betekent dat deze haast niet meer het huis uit kan zonder eerst heel wat hulp in te schakelen.”

“Bij mensen die alleen wonen, zijn het doorgaans de (schoon)dochters die de zorg op zich nemen. Vaak zijn dat 50-plussers die een loopbaan combineren met de zorg voor hun kleinkinderen. Hierbij ook nog eens de rol van mantelzorger opnemen, is ook dan niet zo evident.”
 

Welke rol kunnen mantelzorgers spelen in de eerste fase van dementie?

“In de vroegste fase zijn zij vaak de eersten die merken dat de persoon cognitief niet meer helemaal in orde is. Helaas besteden zorgverstrekkers vaak nog te weinig aandacht aan wat de omgeving hierover zegt. We zouden hen veel meer moeten zien als een partner in de fase van de diagnose en bij het slechtnieuwsgesprek.”

“Momenteel gaat er immers nog teveel tijd verloren tussen de eerste signalen en de uiteindelijke diagnose. Wanneer dementie in een vroeg stadium kan worden ontdekt, laat dat toe om zelf nog mee na te denken over de zorg die men later al dan niet wil krijgen.”
 

Welke uitdagingen stellen zich door het proces heen?

“Mensen met dementie maken vaak pas in een laat stadium de overstap naar een woonzorgcentrum. In de lange fase die daaraan voorafgaat, hebben zij thuis echter ook al erg veel zorg en aandacht nodig. Dikwijls vinden zij hun draai niet meer, wat resulteert in een depressie, woede, continu hetzelfde herhalen, nachtelijk dwalen, enz.”

“Dat kan bij de omgeving dan weer heel wat machteloosheid en irritatie veroorzaken. Doorgaans is de omgeving ook helemaal niet voorzien op wat komen gaat. Daarom is het belangrijk om potentiële problemen en kritische vragen al ruim vooraf te bespreken, samen met de patiënt, de mantelzorgers en de naaste familie.”
 

Waar kunnen mantelzorgers steun vinden?

“Alzheimer Liga Vlaanderen heeft al enorm veel gerealiseerd om mantelzorgers te ondersteunen. Naast hun sterke informatiebrochures denk ik vooral aan de regionaal georganiseerde Familiegroepen. Daar komen mantelzorgers én andere naasten samen om informatie, ervaringen en advies uit te wisselen.”

“Deze groepen werken troostend en bekrachtigend doordat men de ervaringen en de zorgen kan delen met lotgenoten. Toch is er ook in de professionele zorg nog heel wat ruimte om mantelzorgers te ondersteunen. Naast de aandacht voor de overbelasting van de mantelzorger moet er ook meer aandacht gaan naar hun sterktes. Door deze meer te benoemen, kunnen we hen nog meer aanmoedigen in hun belangrijke rol.”In samenwerking met: