Langdurig afwezig

Leerlingen die door ziekte, ongeval of moederschapsrust tijdelijk of langdurig afwezig zijn, kunnen sinds 2007 beroep doen op het synchroon internetonderwijs dat aangeboden wordt door Bednet. Via het Bednet-systeem volgen de leerlingen de lessen live en “vanuit hun bed”. Om de overstap naar het systeem zo laagdrempelig en eenvoudig mogelijk te behouden, wordt het materiaal gratis geleverd aan het gezin en de school.

Contact behouden

Dit zorgt ervoor dat de kinderen ondanks hun ziekte, niets van de lessen hoeven te missen en bovendien het contact met hun leeftijdsgenoten en leraar gemakkelijk kunnen behouden. De leerling kan niet alleen vragen stellen en met iedereen communiceren, maar ook de klascamera draaien, inzoomen op het schoolbord en zelfs deelnemen aan toetsen en examens. Zo wordt er voor de meest kwetsbare kinderen gezorgd voor permanent en kwalitatief onderwijs.

1 op 5 Vlaamse scholen

Sinds de opstart van het project hebben al zo’n 1400 langdurig zieke kinderen uit 790 Vlaamse scholen gebruik kunnen maken van het synchroon internetonderwijs. Daarnaast is er al in 1 op 5 Vlaamse scholen een chronisch en langdurig ziek kind geweest dat met zijn klas verbonden kon worden. Tijdens het schooljaar van 2014-2015 werden ongeveer 230 kinderen begeleid, en tegen september 2016 wil de organisatie meer dan dubbel zo veel kinderen helpen.

Een aanvraag indienen, of meer informatie opvragen kan via www.bednet.be.