Netelroos is besmettelijk

FOUT!

Er is absoluut geen evidentie dat netelroos besmettelijk is. Dit foutieve idee is ontstaan omdat mensen huiduitslag herkennen als iets wat besmettelijk zou kunnen zijn. Uiteraard heeft deze misvatting wel een zekere impact op de levenskwaliteit van patiënten, die zich hierdoor geïsoleerd of gegeneerd voelen.

Bepaalde diëten kunnen helpen tegen netelroos

FOUT!

Net zoals voeding geen impact heeft op het ontstaan van chronische spontane netelroos, zal het ook geen invloed hebben op het verdwijnen ervan. De link met een voedingsallergie is uiterst zeldzaam. Ieder dieet heeft echter wel een zeker placebo effect, waardoor mogelijk wat stress kan worden weggenomen. Die stress kan een faciliterende werking hebben bij netelroos. Het placebo effect van zo’n dieet zal echter langzaam verdwijnen, terwijl het onderliggend probleem van netelroos steeds aanwezig blijft.

Vroeger experimenteerde men met het zogenaamde KKT-dieet, een dieet arm aan kleurstoffen, conserveermiddelen, salicylaten, tyramine, of recenter diëten arm aan histamine. Hier zien we meestal van af omdat het nut hiervan niet kon worden bewezen en we vandaag betere medicamenteuze opties hebben. Zo blokkeert men met antihistaminica de werking van het lichaamseigen histamine, wat een belangrijke mediator is voor netelroos. Veel mensen krijgen louter met deze medicatie – en een goede opvolging - hun netelroos onder controle.

Zalven en crèmes helpen niet tegen netelroos

JUIST!

Crèmes, zalven en andere alternatieve middelen bieden meestal weinig soelaas tegen netelroos. Muntcrème of hydraterende crèmes kunnen soms een beperkt jeukstillend effect hebben, maar zijn vaak onvoldoende.

Het is belangrijk dat patiënten weten dat we beschikken over goede medicatie. Met deze medicatie, zoals antihistaminica, kunnen de meesten hun netelroos perfect onder controle houden en verminderen de symptomen aanzienlijk. Ook al duurt het soms (zeer) lang, uiteindelijk is netelroos meestal van voorbijgaande aard of controleerbaar. Het is een dus ook een kwestie van geduld hebben.

Netelroos is geen allergie

JUIST!

Wanneer ons immuunsysteem te sterk of overbodig werkt, spreken we van auto immuniteit of een allergie. Het identificeert in dat geval lichaamseigen of ongevaarlijke lichaamsvreemde stoffen als een bedreiging en reageert er onmiddellijk tegen. Allergieën worden m.a.w. getypeerd door een actie-reactie patroon.

Chronische spontane urticaria is een probleem op langere termijn waarbij een allergie vaak al kan worden uitgesloten o.b.v. de ziektegeschiedenis. Tijdens de eerste zes weken is het onmogelijk om uit te maken of het wel degelijk gaat om een nieuw begin van chronische spontane urticaria, of eerder om een allergisch of ander fenomeen. Houden de symptomen langer dan zes weken aan, dan gaat het meestal om chronische spontane urticaria. Je consulteert in dat geval best meteen je huisarts.