Bij MS valt ons immuunsysteem de eigen goedwerkende weefsels aan op verschillende plaatsen in het centrale zenuwstelsel. De schade verstoort de geleiding van zenuwprikkels, met verslechterde neurologische functies tot gevolg.

Verschillende vormen

Relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS)

De aanvallen van neurologische symptomen (relapsen) worden afgewisseld met periodes van geheel of gedeeltelijk herstel (remissies) waarin de ziekte stabiel blijft.

Secundair progressieve multiple sclerose

De ziekte evolueert tussen de relapsen in. Er treedt nauwelijks tussentijds herstel op.

Primair progressieve multiple sclerose

Er vinden geen relapsen of remissies plaats. De neurologische functies gaan vanaf het begin gestaag achteruit.

Behandeling

De evolutie van MS verschilt van persoon tot persoon, ook bij RRMS, maar de strijd is voor ieder hetzelfde: de evolutie van de ziekte zo snel mogelijk afremmen en zo het leefcomfort verbeteren en verlengen.

Het is erg belangrijk om de ontsteking, veroorzaakt door de ziekte, zo snel en concreet mogelijk te beoordelen. Zo kan een gepaste behandeling gestart worden en kan men de verschijning van functionele stoornissen op lange termijn beperken en het ontstaan van onherstelbare schade voorkomen.