De optie om een persoonlijk assistent te financieren met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) is daar één van. Omdat niet alle chronisch zieken hier gebruik van kunnen maken, geven we nog wat bijkomende tips:

 1. Diensten voor gezinszorg en thuisverpleging
  Verzorgenden kunnen je helpen met huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, lichamelijke hygiëne en psychologische begeleiding. Verpleegkundigen staan je bij op het vlak van medische zorgen. Hun professionele en tegelijk warme aanwezigheid creëert bovendien een gevoel van rust en veiligheid.
   
 2. Mantelzorgverenigingen en zelfhulpgroepen
  Ook mantelzorgers hebben vaak heel wat vragen en zorgen. Zij kunnen terecht bij verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en zelfhulpgroepen.
   
 3. Klus- en groendiensten
  Kleine klussen in huis en tuin worden soms te zwaar voor mensen met beperkingen en hun mantelzorgers. Sommige diensten voor gezinszorg en het OCMW beschikken daarom over een karweidienst die bij zorgbehoevenden thuis allerhande klussen, reparaties en onderhoudswerkjes gaat opknappen.
   
 4. Wooncomfort
  Een aangepaste badkamer, een hellend vlak in plaats van drempels, een voldoende ruim rolwagentoegankelijk toilet, een traplift, … kunnen in belangrijke mate bijdragen tot het wooncomfort en welzijn, dit zowel voor de chronisch zieke zelf, als voor de mantelzorgers en professionele zorgverleners die de chronisch zieke bijstaan. Hiervoor kan je terecht bij een dienst woningaanpassing.
   
 5. Dagopvang
  Dagopvang kan een beetje verademing brengen in de thuiszorg. Naast de klassieke formules van dagopvang in woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap, is er sedert kort in een aantal gemeenten een nieuwe zorgvorm, namelijk de Collectieve Autonome Dagopvang (CADO). Dit is een kleinschalige, zeer huiselijke en laagdrempelige dagopvang voor zieken, ouderen en zorgbehoevenden.